Institutet för utbildningsrätt

Institutets verksamhet

Institutet för utbildningsrätt, IfU, har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. IfU verkar med utgångspunkt i den breda vetenskapliga universitetsmiljön för att rättsvetenskapliga och närbesläktade frågor, med fokus på skola och högskola, belyses på ett fruktbart sätt. IfU är det viktigaste utbildningsrättsliga centret i Sverige. Ett annat mål är att forskning och annan verksamhet inom det utbildningsrättsliga området ska berika även andra samhällsområden.

Senast uppdaterad: 2022-06-20