Institutet för utbildningsrätt

Institutets verksamhet

Institutet för utbildningsrätt, IfU, har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. Institutet verkar, med utgångspunkt i den breda vetenskapliga universitetsmiljön, för att rättsvetenskapliga och närbesläktade frågor, med fokus på skola och högskola, belyses på ett för landet fruktbart sätt. Institutet är det viktigaste utbildningsrättsliga centret i Sverige. Ett mål är att forskning och annan verksamhet inom det utbildnings-rättsliga området ska berika även andra samhällsområden.

Senast uppdaterad: 2022-01-19