Institutet för utbildningsrätt

Institutets verksamhet

Institutet för utbildningsrätt, IfU, har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. Institutet verkar, med utgångspunkt i den breda vetenskapliga universitetsmiljön, för att rättsvetenskapliga och närbesläktade frågor, med fokus på skola och högskola, belyses på ett för landet fruktbart sätt. Målet är att bli det viktigaste utbildningsrättsliga centret i Sverige. Ett annat mål är att forskning och annan verksamhet inom det utbildnings-rättsliga området ska berika även andra samhällsområden.

Senast uppdaterad: 2021-08-19