Aktiviteter

Aktiviteter

Här finner du IfU:s aktiviteter, såsom seminarier, nordiska webinarier, konferenser och nätverksträffar 

Seminarier

Institutet för utbildningsrätt anordnar varje termin en seminarieserie där utbildningsrelaterade frågor och forskning presenteras. Inledare är forskare från olika discipliner som bedriver forskning relaterat till utbildningsrättsliga frågor. Seminarierna äger rum en gång per månad och inbjudna deltagare är personer med intresse för utbildningsrätt. Alla seminarier börjar kl. 10.15 och efterföljs av en gemensam lunch. Inbjudningarna skickas ut via institutets sändlista och publiceras här på hemsidan.

Höstens seminarieserie

 • 14 september 2023 kl. 10.15-12.00 Elever med långvarig skolfrånvaro – mödrars erfarenheter och praktiker                                                                      Emma Laurin, fil. dr och lektor i utbildningssociologi vid Uppsala universitet

 • 12 december 2023 kl. 10.15-12.00 Mer information följer.

Nordiska webbinarier

Två gånger per termin träffas forskare med intresse för utbildningsfrågor i nordiska seminarier. Dessa syftar till att stärka kontakten och utbyta erfarenhet mellan de nordiska länderna avseende utbildningsrättsliga frågor och forskning. Inbjudna deltagare är forskare inom alla vetenskapliga discipliner från de nordiska länderna. Seminarierna äger rum via Zoom.

6 oktober kl. 10.15-12.00

Structural Scrutiny of School Exclusion in Sweden and Lithuania: an Interdisciplinary Analysis 

Laima Vaige, Universitetslektor i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet

Konferenser

Ungefär vartannat år anordnar IfU en nationell konferens med ett utbildningsrättsligt tema. Konferensen riktar sig till forskare, myndigheter, intresseorganisationer och skolledare. 

Konferens 29 november 2023

Barnet i skolan - om aktörskap, rättigheter och tillgänglighet

Välkommen till IfU:s femte utbildningsrättsliga konferens, där barnet står i centrum. Konferensens belyser skolan ur barnrättsligt perspektiv genom teman om barnets aktörskap, rättigheter och tillgängligheten för barnet i skolan. Barnets roll som aktör utgör en viktig utgångspunkt i det barnrättsliga perspektivet på skolan. Temat aktualiserar frågor som barns deltagande och medbestämmande i relation till vårdnadshavare och skolans olika aktörer. Barnrättsperspektivet omfattar även frågor om barnets rättigheter och hur dessa säkras i skolans värld. I grunden för barnets rätt i skolan ligger också den viktiga frågan om tillgänglighet och integrering av alla barn i skolans verksamhet och i hela den samhällskontext och sociala miljö som skolan innebär. Sammantaget utgör barnets aktörskap och rättigheter samt skolan tillgänglighet för varje barn grunden för barnets rätt i vårt samhälle.

Konferensen äger rum i Blåsenhus, Uppsala onsdagen den 29 november 2023. Anmälan görs här.

Nätverk

 • Nationellt forskarnätverk för rättsvetare

Det nationella forskarnätverket för rättsvetare riktar sig till forskare inom det utbildningsrättsliga området från hela Sverige. Det nationella forskarnätverket har haft träffar den 16 mars 2016. den 16 mars 2017 och den senaste träffen var den 27 november 2019.

 • Nordiskt utbildningsrättsligt nätverk

Vartannat år anordnar Institutet för utbildningsrätt en nordisk nätverksträff. Nätverksträffen brukar läggas i anslutning till den nationella konferensen. Vid de nordiska nätverksträffarna samlas forskare från nordiska länder för att diskutera utbildningsrättsliga frågor. Tidigare träffar har ägt rum 23 november 2021 och 17 oktober 2018.

Nästa nordiska nätverksträff äger rum den 28 november 2023. Tid och program meddelas senare.

 • Nätverk för disciplinhandläggare

Träffarna riktas mot dem som handlägger disciplinfrågor men även andra intresserade är välkomna. Tidigare träffar har ägt rum den 26 november 2019 och i hybridform den 4 november 2020.

 • Nätverk för juniora forskare

Workshopserie: Demokrati och högre utbildning

Institutet för utbildningsrätt anordnar workshops under forskningssatsningen Demokrati och högre utbildning för fakultetens forskare. Workshopserien syftar till att ge möjlighet att diskutera forskningsidéer, forskningsupplägg och ansökningar under temat Demokrati och högre utbildning i en stimulerande och opretentiös miljö. Förhoppningen är att detta i förlängningen ska bidra till framgångsrika forskningsansökningar som behandlar frågor med koppling till demokrati och högre utbildning. Workshopserien riktar sig till både juniora och seniora forskare.

Undervisning

Personer knutna till IfU medverkar i flera utbildningsarrangemang på det utbildningsrättsliga området.

Nedan framgår vilka arrangemang och även kontaktuppgifter om ni är i behov av undervisning.

Utbildningsarrangemang

 • Rektorsutbildningen: Den statliga obligatoriska rektorsutbildningen. Utbildningen är på deltid i tre år. Det första året ägnas åt kursen Skoljuridik och myndighetsutövning.
   
 • Juridik 7 1/2 hp: Kursen anordas för blivande lärare i samhällskunskap.
   

Finns behov av undervisning?
Om det finns behov av undervisning inom det utbildningsrättsliga området kan ni kontakta IfU.

Senast uppdaterad: 2023-09-01