Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Date: –12:00
  • Location: Distans, från Uppsala via zoom
  • Lecturer: Thomas Bull & Nadia Boussaid Pettersson, särskild utredare och huvudsekreterare i utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen (A 2019:03).
  • Website
  • Organiser: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Contact person: Ronja Österud
  • Phone: 0730403730
  • Seminarium

The objective of the institute is to inspire and support research and education within the area of educational law in Sweden, in the broadest possible way. This is done through the higher seminar in educational law.

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen

This seminar will be held in swedish.