Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Datum: –12.00
  • Plats: Distans, från Uppsala via zoom
  • Föreläsare: Thomas Bull & Nadia Boussaid Pettersson, särskild utredare och huvudsekreterare i utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen (A 2019:03).
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Kontaktperson: Ronja Österud
  • Telefon: 0730403730
  • Seminarium

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen

Presentation av delbetänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen (SOU 2020:79) som överlämnades i december 2020. I betänkandet lämnar vi förslag om hur tillsynen över diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder kan bli mer effektiv. Vi föreslår också en överflyttning av tillsynsansvar över det skollagsreglerade området i diskrimineringslagen från Diskrimineringsombudsmannen till Skolinspektionen. Seminariet kommer att behandla några av betänkandets förslag, vägval och utmaningar som vi mötte under arbetets gång.

Seminariet hålls den 5 mars kl. 10.15–12.00

Vi träffas på distans via zoom, möteslänk kommer skickas ut dagen innan seminariet. 

Anmälan sker via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt18715 senast 26 februari.