Konferens i utbildningsrätt 29 november: Barnet i skolan - om aktörskap, rättigheter och tillgänglighet

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitet inbjuder till en konferens inom det utbildningsrättsliga området med temat: Barnet i skolan – om aktörskap, rättigheter och tillgänglighet

Välkommen till IfU:s femte utbildningsrättsliga konferens, där barnet står i centrum.

Konferensens belyser skolan ur barnrättsligt perspektiv genom teman om barnets aktörskap, rättigheter och tillgängligheten för barnet i skolan. Barnets roll som aktör utgör en viktig utgångspunkt i det barnrättsliga perspektivet på skolan. Temat aktualiserar frågor som barns deltagande och medbestämmande i relation till vårdnadshavare och skolans olika aktörer. Barnrättsperspektivet omfattar även frågor om barnets rättigheter och hur dessa säkras i skolans värld. I grunden för barnets rätt i skolan ligger också den viktiga frågan om tillgänglighet och integrering av alla barn i skolans verksamhet och i hela den samhällskontext och sociala miljö som skolan innebär. Sammantaget utgör barnets aktörskap och rättigheter samt skolan tillgänglighet för varje barn grunden för barnets rätt i vårt samhälle.

Anmälningslänk och program finner du i inbjudan.

Plan över parallella seminarier under dagen

Senast uppdaterad: 2022-12-21