Tidigare konferenser

Utbildningsmiljö och utbildningsrätt - En konferenspublikation inom IfUs skriftserie

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, anordnade en endagskonferens inom det utbildningsrättsliga området med temat: Utbildningsmiljö & utbildningsrätt – från förskola till forskarexamen. Konferensen ägde rum i Uppsala onsdag den 24 november 2021. Se i arkivet nedan för konferensens program samt medverkande inledare.

Nu ämnar IfU publicera en skriftserie där seminarieinledarna erbjuds att bidra med en artikel inom ramen för samma tema som för seminariet som de höll under konferensen. Mer information om publikationen publiceras på hemsidan framöver.

Klicka här för att komma till sidan för IfUs skriftserie.

IfU:s konferens i utbildningsrätt den 24 november 2021 

Utbildningsmiljö och utbildningsrätt - från förskola till forskarexamen

Talare och seminarieledare var i huvudsak forskare inom rättsvetenskap, samhällsveten­skap och humaniora samt praktiskt verksamma jurister. Inbjudna konferensdeltagare är akademiskt verksamma personer, representanter för samhället i övrigt såsom dels från centrala myndigheter som Skolverket, Skolinspektionen och Universitetskanslersäm­betet, dels skolrektorer, SKL, lärarförbunden, Friskolornas riksförbund m.fl.

Konferensen finansierades av Riksbankens jubileumsfond i samråd med Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. 

Nordisk nätverksträff för forskare den 23 november 2021
Utbildningsmiljö och utbildningsrätt – från förskola till forskarexamen med fokus på Utveckling och utmaningar i de nordiska länderna.

Dagen innan den öppna konferensen, den 23 november, anordnade Institutet för utbildningsrätt en nordisk nätverksträff för forskare på temat Utbildningsmiljö och utbildningsrätt – från förskola till forskarexamen med fokus på Utveckling och utmaningar i de nordiska länderna.

De nordiska nätverksträffarna anordnas vartannat år 

För mer information om den nordiska nätverksträffen, följ länken nedan.

Gå till sidan för nätverken


För frågor om konferensen eller om vår konferensverksamhet kontakta gärna vår amanuens Maja Kristiansson-Gran, ifu@jur.uu.se.

Institutet för utbildningsrätt ämnar hålla en konferens vartannat år. Den första konferensen anordnades hösten 2014. Sedan dess har IfU arrangerat tre konferenser, år 2016, 2018 och 2021. Nedan finns ett arkiv med information från våra tidigare konferenser.

Utöver konferenserna vartannat år träffas våra nätverk varje eller vart annat år.

Tidigare konferenser

I arkivet kan ni hitta information från de tidigare konferenserna institutet anordnat. Klicka på årtal för att läsa mer om konferensen genom att ta del av bl.a. inbjudan, program och lista över medverkande.

Arkiv IfU:s konferenser
Senast uppdaterad: 2023-06-09