IfU:s skriftserie

Lerwall, L., Nilsson, A. & Novak, J. (red).
Utbildningsmiljö och utbildningsrätt 
Iustus förlag, Uppsala 2022


Enkvist, V., Lerwall, L. & Scheutz, S. (red). 
Vänbok till Hans Eklund
Iustus förlag, Uppsala 2022


Barnkonventionen och skolanEnkvist, V & Scheutz, S. (red).
Barnkonventionen och skolan
Iustus förlag, Uppsala 2021.


Scheutz. S. (red).
Rättssäker utbildning
Iustus förlag, Uppsala 2019.


Wall, Gustaf
Stödåtgärder i skolan.
Iustus förlag, Uppsala 2018.


Scheutz. S. (red).
En likvärdig skola för alla.
Iustus förlag, Uppsala 2017.


Scheutz, S. (red).
Likvärdig utbildning.
Iustus förlag, Uppsala 2017.


Scheutz, S. (red).
Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?
Iustus förlag, Uppsala 2016.


Senast uppdaterad: 2023-06-09