IfUs spring seminars

Seminars fall 2022

8 December kl. 10.15-12.00
Rekrytering till högre utbildning i de nordiska länderna. En forsknings- och policyöversikt
Mikael Börjesson, profesor i educational sociology, Uppsala University
This seminar has been moved to Mars

Previous seminars fall 2022

19 September 10.15-12.00
Tillgänglig kursdesign – om de rättsliga kraven på universitetsutbildning
Christina Johnsson, Associated Professor in public law, Malmö University
Invitation (sv)

The october seminar, with Sara Lyrenäs, doctoral student at Umeå University, has been moved to January. 

9 November kl. 10.15-12.00
Akademisk frihet och ansvar i rättsliga normer och processer 
Annika Nilsson, associate professor of administrative law, Uppsala university

All the seminars is held between 10.15 - 12.00 and are followed by a lunch in Uppsala. Soon we wiill publish more information about upcoming seminars. Book these dates and feel free to spread the information to those who might be interested! 

Since 2014, IfU has organized several seminars. The series has been successful and it has been held about 3-4 seminars per semester. Below, you find a compilation of IfUs previous seminars from 2014 til 2021. You find the previous smeminars hereNote! The file is only available in Swedish.

If you have any questions about the seminar series, please contact IfUs amanuensis Maja Kristiansson-Gran

Previous seminars

In the archive to the right you can find short descriptions of previous seminars for the years 2014 to spring 2022. 

Here you can also find a compilation of all previous seminars (swedish).

Tidigare webinarier

Från och med 2022 träffas forskare med intresse för utbildningsfrågor i nordiska webinarier två gånger per termin. Dessa syftar till att stärka kontakten och utbyta erfarenhet mellan de nordiska länderna avseende utbildningsrättsliga frågor och forskning. Till höger finner du ett arkiv över IfU:s tidigare webinarier

Arkiv

Tidigare konferenser

Vartannat år anordnar IfU en nationell konferens inom utbildningsrätt. I arkivet hittar ni information från de tidigare konferenserna som institutet anordnat. Klicka på årtal för att läsa mer om konferensen genom att ta del av inbjudan, program och lista över medverkande.

Tidigare nätverksträffar

Institutet ämnar att jämna år anordna en nordisk nätverksträff och udda år hålla en nationell nätverksträff. År 2016-2017 hölls två nationella träffar. År 2018 och 2021 hölls en nordisk träff med deltagare från bl.a. Finland, Danmark och Norge. Kika i arkivet till höger för att läsa mer om våra tidigare nätverksträffar.

Last modified: 2023-06-09